540 кв.м. имот в землището на село Црънча, в местността Коритски път, бе дарен на държавата в лицето на Военното министерство на последната за годината сесия на Общинския съвет в Пазарджик. Съвместното командване на специалните операции – гр. Пловдив в искането си е посочило, че се предвижда да се построи спортно съоръжение – полоса с препятствия, елемент от военния петобой, една от най-популярните дисциплини в световния военен спорт, който се провежда ежегодно под формата на регионални турнири, европейски и световни първенства.

Предвижда се обектът да бъде ситуиран в североизточната част на войскови район ВР 1915 – Учебен център – Црънча, които попада в поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча. С изграждането на спортно съоръжение от такъв ранг ще се издигне престижа на община Пазарджик и района, както сред европейската общност, така и сред страните членки на НАТО.

„Много институции работиха, за да се стигне до този етап на проекта. Специалните сили са основните за борба с тероризма, ето защо тази полоса е от изключителна важност за обучението на мъжете и жените, които съставляват специалните сили. Българската армия работи за сигурността на всеки един от вас и сигурността на българския народ, разбирам, че сте от различни пратии и коалиции, но когато става дума за сигурността на страната и отбраната никога не е имало противоречция. Още веднъж ви моля да разберете, че това в действителност е земя, която ние ползваме от много години, така ще поправим една техническа грешка в кадастралната карта. Тази земя не може да се ползва по друго предназначение. Тези полоси са първите в страната, които ще са най-модерните полоси в Европа. Вашата област ще има полигон с най-добрите стандарти на света.“ – заяви ген. Матеев, който присъства на заседанието лично.

Според думите му специалните сили оказват съдействие на местното население в извършването на редица дейности, преди две години са поели ангажимент всички сериозни взривявания да се извършват на други полигони, като в Црънча се извършват обикновени стрелкови учения. „Съобразяваме се един с друг, две години вече няма тежки взривявания.“ – каза ген. Матеев. Думите му бяха потвърдени и от кмета Тодор Попов, който заяви, че са проведени редица съвместни срещи с местното население и жителите на Црънча. Така с 34 гласа съветниците възложиха на кмета Тодор Попов да предприеме необходимите правни и фактически действия по съставянето на акт за частна общинска собственост на имота, както и да сключи договор за дарение с държавата/Министъра на отбраната/, като необходимите и присъщи разходи по снабдяване със скици и документи и др. разходи по сделките и вписванията да са за сметка на Министерство на отбраната.