Уникално помагало за работа с деца представи днес Местната комисия за борба срещу противообществените прояви в Пазарджик, това се случи в деня на думата „Благодаря“, а изборът за датата е на авторката на помагалото и секретар на комисията – Бисерка Трайкова. Идеята за „Малка книжка за големи добротворци“ се родила в периода на локдауна, когато физическата работа с децата се оказала невъзможна, а опасностите от виртуалното пространство значително по-големи. Ето защо Бисерка и колежката ѝ Татяна Желева (автор на илюстрациите) създали помагалото за развитие на социално-емоционални умения на децата и подобряването на контакта им с родителите.

Днес книгата е факт и тя ще достигне до всеки четвъртокласник от училищата на територията на община Пазарджик. „Избрахме тази възраст, защото тя е преходна от детството към съзряването, и вярваме, че ползата ще бъде както за децата, така и за техните родители, защото по този начин ще се увеличи контакта и доверието в семейството.“ – разказа Бисерка Трайкова.

Помагалото е предназначено и за училищните педагози и възпитатели, тъй като им дава нова гледна точка за взаимоотношенията с малчуганите.

Помагалото е елемент от превенцията и специално създадената за целта програма на Комисията, като основна точка в дейността е развиване на емоционалната интелигентност на децата, отговорното им отношение към себе си и околните. Важна част от дискусиите, които представители на Местната комисия провеждат в училищата на Пазарджик са свързани и с общуването на подрастващите в Интернет.

Гост на събитието бе и кметът Тодор Попов, който поздрави авторките на книжката и пожела да бъдат все така креативни, както и да развиват дейността си още по-многопланово. Той заяви, че ще представи иновативната идея и на колегите си в Националното сдружение на общините. „Вашето взаимодействие е добър пример, че дори и в изолация, професионалистите могат да направят нещо добро за децата.“ „Знаем предизвикателствата на времето, в което живеем, както и това, че в ранна възраст децата са изключително сетивни и отворени към заобикалящата ги среда, затова е много важно да им се даде правилната посока. Затова и трябва да ги облъчваме с правилните послания, които могат да ги стимулират, да ги балансират, да ги накарат да мислят повече, да осъзнаят, че пораствайки, имат все повече отговорности. За да се запази стремежът им към позитивното и към личностното им развитие. Днешният международен ден е важен. Не трябва да забравяме никога думите „Благодаря” и „Извинявай”. Колкото по-силна такава нагласа имаме към живота, толкова по-добре.” – подчерта Попов.

Кметът разкри и това, че дейността на Община Пазарджик за подобряването на работата в местните училища ще продължи, като са замислени различни инициативи, които включват занимания с игри, томболи и други интересни за децата способи за затвърждаване на добрите практики в общуването.

Тук е мястото да припомним, че консултациите с експертите от Местната комисия за противообществени прояви са безплатни, а специалистите са винаги готови да откликнат на родители, чийто деца имат трудности в общуването или поведенчески проблеми. От услугите им могат да се възползват и училищни специалисти,  и ученици.

„Личностното развитие на човек е резултат от взаимодействията между него и неговото социално обкръжение, и той се формира като личност в семейството, и в общностите, в които живее и се развива. От нас, възрастните, зависи в каква посока ще насочим усилията на децата, така че да взаимодействат по-успешно с другите, да постигнат положителна промяна и развитие на пълния си потенциал.“ – каза Бисерка Трайкова.