Социалните теми ще бъдат във фокуса на петата дискусия от инициативата на БТА „Български гласове за Европа“, която ще се състои на  14 януари  /петък/ в Пресклуба на Агенцията в Пазарджик.

Очаква се конференцията „Български гласове за Европа: социални проблеми и възможности за решаването им“ да открият областният управител на Пазарджик Иван Васев, евродепутатът Атидже Алиева – Вели и заместник- генералният директор на БТА Евгения Друмева, която ще бъде модератор на дискусията.

За участие са поканени хора с експертно мнение и позиции по тази чувствителна за цялото общество тема: председателят на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков, Йордан Димитров, експерт от института, Светлан Карталов, главен секретар на Областна администрация Пазарджик, Цветелина Арапова-Чавдарова, директор на Регионална дирекция социално подпомагане – Пазарджик, председателят на Сдружението на частните предприемачи и работодатели Иван Неделчев, Иванка Ваклинова, директор на Профилирана гимназия „Иван Аксаков“, Димитър Русинов, управител на Фонд за превенция на престъпността „ИГА“, Гергана Спасова, директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Илиян Кузманов, основател на Фондация „Арт Ангел“ и  Борислава Георгиева от фондацията.

В условията на пандемия през последните две години социалните проблеми се превърнаха в особено чувствителна тема не само в България, но и във всички останали държави от Европейския съюз.

Социалните услуги добиха ново измерение и се превърнаха в жизнена необходимост за уязвими групи от обществото. За тяхното усъвършенстване в отговор на новата обществена нужда се инвестират значими средства и се разкриват нови работни места.