Снимката е илюстративна

Необходимо е удължаване на срока на въведената временна организация за безопасност на движението за обект: „Превантивен ремонт на път I-8 София – Пазарджик – Пловдив в участъка от км  147+750 до км 188+268, републикански 65 в участъка от км 182+180 до км 188+300“ поради приключване на строително монтажни работи до 18 часа на 19.01.2022 г. В тази връзка движението ще се осъществява по обходни маршрути, както следва:

В участъка от км 182+180 до км 186+620, строително монтажните работи ще се извършат при цялостно затваряне на платното за движение на републикански път I-8.

Обходен маршрут посока Пазарджик – Белово: Предвижда се отбиване на директното автомобилно движение, като същото ще бъде пренасочено по обходен маршрут, преминаващ по Общински път PAZ 1129 през село Мокрище и село Ляхово до село Братаница, където ще се отбие по републикански път II-84 до село Звъничево, след което движението в посока Белово ще бъде възстановено по републикански път I-8.

Обходен маршрут посока Белово – Пазарджик: Предвижда се отбиване на директното автомобилно движение в посока Белово – I-8 Пазарджик, като същото ще бъде пренасочено по обходен маршрут, при „Септемврийски ханчета“ на ляво преминаващ по републикански път  III-8402 през град Септември и село Злокучене до кръгово пътно кръстовище с републикански път III-3704, където ще се отбие на дясно по републикански път III-3704 през село Бошуля до град Пазарджик.

Обходен маршрут посока Велинград – Пазарджик и обратно: Предвижда се отбиване на директното автомобилно движение в посока Велинград – Пазарджик /път II-84/, като същото ще бъде пренасочено по обходен маршрут, в село Ветрен дол на дясно по републикански път III-3706, през селата Паталеница, Црънча, Дебръщица до пътно кръстовище с републикански път II-37, където ще се отбие по републикански път II-37 през село Главиница до град Пазарджик.

Обходните маршрути са предвидени с цел разтоварване на автомобилното движение в малките населени места.

Първоначално обявеният краен срок на ремонта беше 17 януари, тоест днес.