Причината са три пъти по-големите сметки за ток през последните два месеца, съобщиха от Община Пещера

Цената на уличното осветление в община Пещера нарасна над 44 хиляди лв.

След като скъпият ток удари Общинските бюджети, икономистите в местната администрация отчитат ръст в сметките. „Разтревожен съм от рязкото покачване на сметките за изразходваното електричество“, коментира кметът Йордан Младенов. „ В следствие стремглавото поскъпване на национално ниво, разходите ни за електроенергия нараснаха драстично“, обобщи тревожната тенденция Младенов. Община Пещера, както всички други Общини в страната е изправена пред увеличаване на разходите, необходими за нормалното функциониране на всички дейности и услуги.

Според сметките за заплатена електроенергия за месец януари 2021г., сумата отделена за улично осветление на Пещера е в размер на 13 666лв. В Капитан Димитриево цената е 985лв. В Радилово осветлението по улиците възлиза на 1 829лв.

Сравнението на сметките за електроенергия за месец януари 2022г. бележи ръст на увеличение. В Пещера е потребена електроенергия на стойност 33 543лв, електромерите в Капитан Димитриево са отчели стойност от 5 575лв. След промяна в договорът за засичане на електричеството с енергииния доставчик, в Радилово само за 9 дни са натрупани 1 544лв., колкото за целия месец на изтеклата година.

Във връзка с тази тревожна тенденция, с цел спестяване на електроенергия Йордан Младенов е наредил на своите служители да предприемат мерки за спестяване на електричество и намаляване на сметките. На крепостта „Перистера“ изцяло е спряно парковото осветление. В село Свети Константин осветлението е поставено в икономичен режим от 23:30ч. до 04:00 часа. Осветлението на спортните площадки в Пещера е включено от 18:00ч. до 23:00 часа. Рестрикции за осветлението на детските градини и училищата не се предвиждат.

Няма да бъдат предприемани драстични мерки за излизане от ситуацията. Ще се търсят други начини за справяне с тази криза. Според Общинар № 1,  решение са свиване на други разходи, използване на преходните остатъци и добрата събираемост на данъците.Въпреки това, според градоначалника спешно трябва да се вземат мерки от страна на държавата. „Необходимо е час по-скоро Парламента да вземе решение за компенсация на Общините. Това, че няма приет бюджет за годината, допълнително усложнява нещата, ако не изпълняваме указанията да се придържаме към бюджета от миналата година, подлежим на санкции“, поясни Младенов.

„Ръководството на Община Пещера ще положи максимални усилия населението на трите населени места да бъде засегнато възможно най-малко.“, конкретизира Младенов.