Център „Човеколюбие” сподели опит със студенти по клинична социална работа към СУ „Св. Климент Охридски”, съобщи Анна Тилова.

Присъстващите на онлайн срещата се запознаха с историята и мисията на Сдружение „Човеколюбие”, което тази година навършва 30 години от учредяването си. Представени бяха програмите за психосоциална рехабилитация към Център „Човеколюбие”, както и прилагания в социалната услуга шахматен модел.

Потребители на услугата споделиха за подкрепата, която получават от екипа на Центъра и за  постигнатите положителни промени в живота им.

Студентите бяха впечатлени от иновативния подход в работата, свързан с прилагане на шахматен модел и постиженията на потребителите на услугата.