Продукция за над 6 милиарда лева са произвели предприятията от минерално-суровинната индустрия на България през 2021 г. Данните бяха изнесени от председателя на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. Николай Вълканов по време на годишното общо събрание на браншовата организация. Форумът се проведе преди дни, в NV Tower, в столицата.
Представител на „Асарел-Медет”АД по време на общото събрание беше изпълнителният директор инж. Делчо Николов. Сред гостите бяха заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов, генералният директор на „Евромин” Ролф Куби, лидерите на двата миньорски синдиката Валентин Вълчев и Владимир Топалов, д-р инж. Кремена Деделянова от НТС по минно дело, геология и металургия и др. Проф. Николай Вълканов представи накратко резултатите за 2021 г. и благодари на двата миньорски синдиката за конструктивното партньорство, от което „печелят най-вече работниците”. През 2021 г. е отчетен ръст на добитата продукция с над 25 процента, а благодарение на големия скок в цената на металите на световните борси е отчетено значително увеличение в стойността на добитата продукция със 70 до 80 %.
Проф. Вълканов акцентира върху политиката за корпоративна социална отговорност на компаниите от минния бранш и припомни накратко за приноса на „Асарел-Медет”АД, „Дънди прешъс металс”, „Геотехмин” и други предприятия от бранша за развитието на местните общности.
Заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов изтъкна приноса на минните компании за стабилността на българската икономика в условия на икономическа и здравна криза. „В лицето на Министерство на енергетиката имате нашата пълна подкрепа, за да имате още по-силни години”, каза Пламен Данаилов.
Генералният директор на „Евромин” Ролф Куби се спря на предизвикателствата, които Зелената сделка поставя пред минните компании и каза, че все повече държавни ръководители в Европа започват да осъзнават нуждата от автономия не само по отношение на доставките на газ, а и на останалите суровини.
Общото събрание завърши с приемане на бюджета на БМГК за 2022 г. и насоки за дейността на браншовата организация, представени от изпълнителния директор доц. д-р инж. Иван Митев.