Библиотечни специалисти се обучаваха как да различават дезинформацията

Библиотечни специалисти се обучаваха как да различават дезинформацията

35 библиотечни специалисти от Пазарджик и региона преминаха двудневен курс на обучение за откриване на дезинформация и медийна грамотност с лектори от Института„Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към СУ „Св. Климент Охридски“. Организатор на обучението бе Регионална библиотека „ Н.Фурнаджиев“ в града. По време на курса, воден от доц. д-р Милена Добрева, бяха разгледани различни стратегии, които помагат на човек сам да анализира дали една информация е

Важно! Запознайте се с противопожарните мерки свързани с предстоящата жътва

Основният документ регламентиращ спазването на противопожарните изисквания по време на жътвената кампания е Наредба №8121-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи от 10.12.2014г.  Тя е задължителна, както за собственици и ползватели на земеделски земи, така и за лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях, съобщиха от РС ПБЗН Пазарджик. Гражданите е необходимо да знаят че от настъпване на восъчна