13-15 юли 2022 г. – Записване на приетите на първо класиране или участие във 2-ро класиране

до 20 юли 2022 г. – Второ класиране

21-22 юли 2022 г. – Записване на приетите на второ класиране

25 юли 2022 г. – Обявяване на незаетите места след 2-ро класиране

26-27 юли 2022 г. – Участие в 3-то класиране

29 юли 2022 г. – Трето класиране

1-2 август 2022 г. – Записване на приетите на 3-то класиране

до 3 август 2022 г. – Обявяване на незаетите места след 3-то класиране

до 10 септември 2022 г. – Попълване на незаетите места

до 14 септември 2022 г. – Утвърждаване на план-приема