Кметът на Юнаците – Стоян Кузев и лидерът на БЗНС – Димитър Петков могат да се ховалят, че лично са се срещали със служебния премиер Гълъб Донев. Това е станало преди шест години, когато вървеше серия от протести срещу еднодневните трудови договори. Двамата подеха кампания за промяна в законодателството, тъй като еднодневките създаваха повече проблеми на земеделците отколкото ред в бумащината.

Изскването към земеделските производители бе да пускат ежедневно договори на всеки работник на полето, като те трябваше да са на хартия и да има по един екземпляр за двете страни, а след това да бъдат регистрирани и в Инспекцията по труда.

В крайна сметка се стигна до решението договорите да бъдат регистрирани онлайн в рамките на работния ден, а това се случи след една от многобройните срещи на Кузев и Петков с тогавашния зам.-министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

И до момента остава възможността за предоставяне по електронен път на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу предварително заплатени осигурителни вноски. Наетите по силата на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от Кодекса на труда) не губят право на социално подпомагане и обезщетения за безработица.

Макар да улесняват, еднодневните трудови договори имат и недостатъци. Така например ако завали дъжд, те не могат да се прекратят и редактират с по-малко часове от възможните 4 или 8 часа трудов ден. Важно е да знаем още, че те са за специфични дейности – ръчно прибиране на реколта на плодове, зеленчуци, розов цвят и тютюн. Такъв договор няма как да използвате ако прибирате реколта машинно, събирате билки и т.н. По еднодневни трудови договори работниците не са осигурени за всичко – майчинството отпада, не се считат и за трудов стаж, това трябва да знаят работниците.

Такива договори могат да се сключват с едно лице, до 90 дни в рамките на една календарна година.