Общинска администрация Пещера уведомява, че от 08.08.2022г. до 15.08.2022г. включително, след 20:00 часа, ще се извършва дезакаризационна обработка на външни площи на територията на общината срещу кърлежи. Обработките ще се извършват при подходящи метеорологични условия. В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.
Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.