В отговор на читателско писмо относно това, което се случва в източната част на парк – остров „Свобода“, публикуваме проекта.

Според фирмата, която е направила проекта за бъдещата нова гордост на Пазарджик , дейностите по проекта са съобразени изцяло със съществуващата растителност и тя е включена в бъдещата обемно-пространствена композиция. При планирането на алейната мрежа са взети предвид съществуващите дървета. „Единствено в обхвата на амфитеатъра се предвижда отстраняването на няколко  пирамидални тополи. Останалата растителност и по-специално чинарите ще бъдат почистени, санирани и включени в парковата композиция.

„Градините на света” ще бъде изградени с активната помощ и съдействие на посланици, консули и други дипломати в България. Всеки един от тях ще бъде поканен да осигури растителен вид, традиционен за неговата страна, който е способен да издържи на климатичните условия у нас.

„Нашата амбиция е това да е не само най-голямата градина в България, но и в Европа – като площ и дървесни видове. Защо го правим? – това е една инициатива, едно послание, което ще свързва всички държави. Пазарджик ще покаже как страните могат да се обединяват, не да се разединяват. Освен че подобряваме физическата среда, това ще има и образователен елемент, тъй като край всички тези дървета, които ще получим, ние ще поставим знамената на съответните държави, кратка информация за дървесния вид, за условията на отглеждането му, историята на държавата, откъдето е, и накрая ще направим един алманах с всичко, което сме посадили. Алманахът ще го предоставим на училищата. Ще поканим и студенти, които да провеждат своите практически занятия, да участват в саденето на дърветата”, обясни кметът на Пазарджик Тодор Попов още през месец март, когато започна подготовката за преустройството на източната част на парка.

Според него в Пазарджик ще имаме още една причина не само града ни да се гордее, но и България да се гордее с това, което предстои да бъде изградено в рамките на една година. „Считам, че това е добро послание. Мъдрите хора са казали, че един мъж в живота си трябва да посади едно дърво и да построи една къща. Така че засаждането на дърво има дълбока традиция в България като народопсихология и освен това е послание за мир, за солидарност, за съпричастност. Нека покажем, че в света има неща, които могат да ни обединят, да ни направят съпричастни, а ние да направим нещо добро и полезно за града ни”, допълни кметът.

В бъдещата „Градина на света” са предвидени и кътове за хепънинги, за инициативи на художници и скулптори. Проектът ще се реализира поетапно, като на първо място се очаква експертиза на специалисти от Лесотехническия университет за това какви точно дървесни видове могат да виреят на посочения терен. По този повод беше и срещата на кмета на Пазарджик с доц. Пламен Александров, ръководител на катедра Ландшафтна архитектура в Лесотехническия университет. Доц. Александров дойде в Пазарджик със своя колега доц. Рангелов за пръв оглед на територията.

„Идеята да се създаде такава градина, която да показва разнообразието от гледна точка на растителността, в една подходяща среда, е много интересна. Идеята е добра, защото мястото, на което би се реализира, предполага да бъде постигната в един много разумен и рационален вариант, който не е фикс идея, а е нещо, което може да заживее своя живот. Така че ние изцяло я приветстваме. Имаме възможност да предложим решения и се надявам, че ще бъдат харесани. Те ще касаят и намесата на дипломатически мисии, което е още един плюс, защото е разширяване на контакти и партньори. Тук ще бъдат засадени всички онези дървета, които могат трайно да се настанят, ще бъде отделено и място, където този чужд свят да присъства за определен период от време – екзотичните места изискват малко екзотика, която може да бъде с временен характер, в закрити площи, с нарочни изложби – така че в крайна сметка да се обхване цялото растително многообразие”, посочи доц. Александров.

След като специалистите изготвят своята експертиза ще бъде направен график за поетапното залесяване на „Градина на света”. От Общината вярват, че чрез този своеобразен ботанически и дипломатически център в България, ще бъде изпратено ясно послание за това колко важно е днес да бъдем обединени в името на по-добър свят и по-добро бъдеще за децата на България.

 Проект за експозиционен парк

„ГРАДИНИТЕ НА СВЕТА“, гр. Пазарджик
Проектант:
“ЛАНДШАФТ ПРОЕКТ“ ООД
Водещ проектант:
ланд.арх. доц. д-р Веселин Рангелов