Във връзка с изпълнение на превантивен ремонт по републикански път „Пазарджик-Пещера-Батак“, пътно кръстовище за Пещера с републикански път за Пловдив до км 148+100 край Пещера- II-ри етап, подетап I, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява, че за извършване на ремонтните дейности ще бъде въведена временна организация на движение считано от 5 септември 2022 г. Строително-монтажните работи предвидени на обекта ще се извършват по одобрен и съгласуван проект за Временна организация и безопасност на движението за II -ри етап, подетап I, както следва :
От началота на регулацията на Пещера, пътно кръстовище с ул. „Старата крепост“, СМР ще се извършват без отбиване на движението, чрез регулировчици, съгласно предвидената в проекта организация за движение.
От ул. „Старата крепост“ до кръгово движение с ул. „Св. Константин“, ул. „Трети март“ и ул. „Д-р Петър Цикалов“, СМР ще се извършват на цялостно затворен участък, като за обходен маршрут се използват съседните улици.
От кръговото движение с ул. „Св. Константин“, ул. „Трети март“ и ул. „д-р Петър Цикалов“ до пътно кръстовище с ул. „Петър Раков“, СМР се извършват на цялостно затворен участък, като за обходен маршрут се използват съседните улици.
От началото на регулацията на Пещера /пътно кръстовище с ул.“Петър Раков“ до км 148+100 /край на гр. Пещера, СМР ще се извършват без отбиване на движението чрез регулировчици, съгласно предвидената в проекта организация за движение.