На 6 септември 2022 г. се навършват 137 години от Съединението на Княжество България с автономната област Източна Румелия. Това е важна стъпка към постигането на национално обединение на българския народ и в исторически план е естествено продължение на революционните действия от Април 1876 г. и на възрожденските идеи за национално освобождение. Населението на Пазарджишкия край участва активно в събитията. На 2 септември 1885 г. панагюрци се вдигат на бунт за превземането на властта в града, с което слагат началото на действията за съединение на Княжеството с Източна Румелия. Столицата на Четвърти революционен окръг от времето на Априлското въстание става център на естественото продължение на националната революция.
Официалното провъзгласяване на Съединението се извършва на 6 септември 1885 г. в Пловдив, където е образувано Привременно правителство с председател д-р Георги Странски. На 8 септември княз Александър Батенберг издава прокламация, с която се обявява за „княз на Северна и Южна България“, а на следващия ден заедно с премиера Петко Каравелов вече са в Пловдив. Съединението е защитено на бойното поле от младата българска войска в последвалата Сръбско-българска война. Обединението на Северна и Южна България е едно от най-значимите събития в българската история – гордост за много поколения българи и повод за преклонение пред решимостта и героизма на нашите предци.

Съзаклятникът Тодор Мумджиев: Капитан Паница основа в Пазарджик таен комитет за прогласяване на съединението