БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
тел.: 0350/64395
Работни места за лица с висше образованиe
1 /Биолог, микробиология
1 /Специалист, предпечатна подготовка
1 /Механик, промишлено оборудване
Работни места за лица със средно и основно образованиe
2 /Работник, кухня
1 /Пазач, невъоръжена охрана
1 /Стругар
1 /Шлосер
1 /Общ работник, промишлеността
5 /Работник, лента
1 /Фрезист
8 /Пазач, въоръжена охрана
1 /Монтьор, обувки
1 /Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
3 /Птицевъд
2 /Машинен оператор, шиене на кожени изделия
2 /Обслужващ, магазин
4 /Личен асистент
2 /Пазач, невъоръжена охрана
13 /Общ работник
1 /Шофьор, лек автомобил до 9 места
25 /Апаратчик, химически процеси
1 /Пазач
1 /Общ работник, промишлеността
2 /Продавач-консултант
2 /Машинен оператор, обувно производство
5 /Лаборант
1 /Майстор, производство на хлебни изделия
1/Водач, мотокар
1 /Товарач
5 /Обущар
2/Леяр
20 /Оператор, контрол на процеси в химическото производство
1 /Детегледачка
7 /Машинен оператор, обувно производство
1 /Техник-механик, измервателна техника
5 /Опаковач
1 /Общ работник, промишлеността
1/Машинен оператор, шиене
35 /Сезонен работник,земеделието