От първия учебен ден, 15 септември, до 25 октомври (финал) 2022 г. всички ученици от община Пещера могат да се включат в надпреварата за спечелването на призовите места в третото издание на конкурса „Пещерските будители“, който бе създаден от „Биовет“ АД за насърчаване на творчеството в училищата на община Пещера.

За участие в конкурса се канят всички ученици от община Пещера, които са на възраст от първи до дванадесети клас. Избраната от преподавателите, по БЕЛ и изобразително изкуство от местните училища, тема за тази година е „Хората от моя роден град“.

Целта на конкурса тази година е да бъдат издирени и показани съвременните пещерски будители  – вдъхновяващи личности от града, те може да са учители, лекари, инженери, художници, фотографи, писатели, свещеници и всички интересни хора, които служат за пример в обществото.

Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в три възрастови групи:

Първа група: 1- 4 клас

Втора група: 5 – 7 клас

Трета група: 8 – 12 клас

Конкурсните работи ще бъдат оценявани по следните критерии:

А/ За приказка, разказ и стихотворение /есе ще се пише само от третата възрастова група/

– писмена грамотност

– лично отношение по темата

– спазване на темата

– богатство на изразните средства

Конкурсните работи трябва да бъдат написани на ръка за децата от 1 до 4 клас, останалите ще представят текстовете си набрани на компютър.

Б/ За рисунка:

– композиция

– пластичност

– цветова хармония

– изразителност

– вид на изразните средства

В/ За фотография:

– композиция

– пластичност

– цветова хармония

– изразителност

– вид на изразните средства

Форматът на рисунките трябва да бъде 35/55 см., на кадастрон. На снимките 20/30 на фотографска хартия.

Всеки от участниците има право на участие с две работи. Те трябва да бъдат поставени в голям непрозрачен плик,  на гърба на рисунката и фотографията всеки участник трябва да напише ръкописно името, възрастта и училището, от което е. Същото важи и за писмените работи.

Жури, в състав: Ивана Петкова, художник, Цветана Дашинова, литератор, Цветана Чучева, литератор, Златка Златанова, представител на Община Пещера, литератор и Добромир Тетереков, фотограф ще оцени конкурсните работи по шестобалната система.

Във всяка от категориите и възрастовите групи ще бъдат връчени по три парични награди, като за първо място наградата е 150 лв., за второ – 100 лв., за трето – 50 лв. Наградният фонд е осигурен от „Биовет“ АД.

Конкурсните работи се събират в срок до 25 октомври 2022 г. в училищата на участниците.

На следващия ден те ще бъдат предоставени на членовете на журито за оценка, а наградите ще бъдат връчени в Деня на народните будители.