Поредица от интегрирани уроци ще се проведат в Спортно училище – Пазарджик. Инициативата е на училищното ръководство и на учителите. Кампанията е под надслов „Училището – лесно и интересно“ и има за цел да направи всеки ученик активен участник в познавателния процес и в усвояването на знания. Интегрираните уроци включват две /или повече/ дисциплини, обединени от обща тема. Така всеки ученик има възможност да се докаже в по-близката му област и да приложи придобити знания на практика.

Първият от поредицата уроци беше на тема „Гората – символ на родното пространство  в литературата и фолклора“. Урокът се проведе в 6. клас от учителите по български език  и литература Класимира Демерджиева и по музика Ирина Цанева. Урокът изпълни целта си, като даде възможност на учениците да проявят своите интереси, умения и музикален талант. Освен че актуализираха знанията си, учениците коментираха чувствата и настроенията, които предизвикват фолклорните текстове и мелодии. За основа на техните разсъждения послужиха няколко произведения – „Хайдути“ на Христо Ботев, „Хубава си, моя горо“ на Любен Каравелов и фолклорната песен „Стар Димо на двора седеше“.

Учениците не само направиха съпоставка на литературните текстове и фолклорната песен, но и осмислиха тематичното единство на различните видове изкуство чрез образа на гората като символ на родното пространство.

В този нестандартен час прозвучаха още фолклорните песни „Костадин войводата“, „Петко льо, капитанине“, Индже през гора вървеше“ и „Засвирете, мури“, които дообогатиха знанията на учениците за фолклорното творчество, историята и светогледа на българина през вековете.

Крайната цел на подобен тип уроци е да се засили чувството за принадлежност към родното пространство, националната гордост и патриотизъм. И съвсем в унисон с поставената цел в края на урока учениците спонтанно запяха „Къде си, вярна ти, любов народна?“

Кампанията „Училището – лесно и интересно“ ще продължи до края на учебната година с поредица от още интегрирани уроци, в които ще се съчетае обучението по различни учебни предмети.