В Деня на християнското семейство бе отбелязана 15- годишнината от откриването на “Комплекс за социални услуги за деца и семейства” в град Пазарджик. Открит е през 2007 г. в отговор на усилията на страната и в подкрепа реализирането на основните детски права, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето.
Гост на събитието организирано от ръководството и екипа на Комплекса бе и кметът на Пазарджик – Тодор Попов, който винаги е оказвал подкрепа на социалната институция. В продължение на годините Комплексът е инициирал десетки кампании в подкрепа на самотните родители, за насърчаване на приемни родители, против просията на деца в неравностойно положение, за насърчаване на осиновяванията и още много други. помощ в специализираните кабинети е била оказана на стотици деца и родители.
В Комплекса си дават среща бъдещи майки, които споделят предизвикателствата на родителството и се обучават за ролята си на пълноценни родителки. Комплексът е и мястото, където Първи юни се превръща в притегателен център за малки и големи, тъй като Денят на детето е основна дата в календара от дейности на институцията. Експертите тук насърчават детското творчество и способстват малчуганите да развиват уменията си. По традиция в Деня на християнското семейство, децата посещаващи КСУДС в Пазарджик подготвиха и изложба с рисунки.
„Гордея се с труда на целия екип на Комплекса, защото той е изключително значим за нашето общество. Няма по-важно нещо, от това да помогнеш на един човек в нужда, а най-добрата помощ е навременната помощ. Пожелавам им да бъдат здрави и все така мотивирани да помагат и да творят доброта! Работата на всички специалисти в Комплекса е поредното доказателство, че когато местна и национална власт работят в разбирателство и синхрон, се получават добри и важни резултати, а именно дългогодишната подкрепа на най-нуждаещата се социална група.“
Това заяви кметът Тодор Попов по време на тържеството.
„Петнадесет години следваме мисията си да бъдем полезни на хората, които се нуждаят от подкрепа за да се справят с житейски трудности, да сме до тях, с тях, търсейки достатъчно добри отговори за добруване на децата и техните семейства, основани на техните права, на принципите на равенство, солидарност и социална справедливост. Петнадесет години следваме и мисията за професионално предоставяне на социалната работа с деца и семейства, за развитие на познанията, които да са ни опора на уменията в работата, за издигане на статута на социалния работник, на помагащия специалист.“ – каза г-жа Грудева, която е представляващ Консорциума “Алианс за социално развитие“. 
По повод на днешния празник бяха засадени и дръвчета в двора на Комплекса.