Етикет "статистика работна сила"

Статистиката: Безработицата е намаляла в сравнение с 2019 г.

Териториалното звено на Националния статистически институт в Пазарджик разпространи справка с основните резулати от наблюдението на работната сила в областта през изтеклата 2020 г. Ето какво е важното: През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 114.2 хил., или 71.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта.