Приемането на бюджета на община Пазарджик ще бъде разисквано на извънредна сесия на Общинския съвет в четвъртък. Датата бе оповестена по време на редовното заседание в края на януари. Началният час на заседанието е 14.