Водата в селата Росен и Цар Асен вече е годна за пиене. Това сочат резултатите от извършените от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик, съвместно с «ВиК-в ликвидация» анализи. По микробиологични и химични показатели на питейната вода, подавана за Росен и Цар Асен са в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на МЗ за качеството на живителната течност, предназначена за питейно-битови цели, информираха в петък.