Списък на проблемните диги, речни корита, напоителни канали, дерета и други критични участъци, които предстои да бъдат включени в цялостната програма за превенция на критичната инфраструктура в областта, с цел предотвратяването на бедствени ситуации очаква от община Септември областният управител Трендафил Величков. Някои от тези участъци се ремонтират и в момента, като дигата на Марица в района на  Злокучене.

Община Септември търси съдействието на областния управител за възникнали затруднения при реализацията на проектите за канализация на с. Ковачево и воден цикъл на гр. Септември, както и за среща с управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, с цел промяна на критериите за кандидатстване, които в момента ограничават общините от селски тип.

Общинските съветници изразиха пред областния управител несъгласието си  ВиК ЕООД в ликвидация Пазарджик, в което е включена и водопреносната мрежа на общините Септември и Лесичово, да бъде прехвърлено с решение на МС на община Пазарджик. Трендафил Величков заяви, че в контекста на цялостната реформа във ВиК сектора в страната, дружеството трябва да остане държавно.

Ръководството на община Септември ще продължи да отстоява позициите си селата Ветрен дол и Варвара да останат населени места в границите на общината, въпреки подписката за отделянето им и присъединяването към община Пазарджик. Областният управител посъветва кметовете на двете села да направят така, че хората да имат право на информиран избор – да знаят какво печелят и какво губят при тази промяна.

Кметовете на кметства в общината поставиха въпроси свързани с транспортното обслужване, асфалтирането на участъци от републиканската пътна мрежа, преминаващи през някои села, добива на инертни материали, стопанисването на общинските пасища и мери и раздаването на дървата за огрев на населението.

В приемната за граждани, пред областния управител бе поставен въпросът за изграждане на околовръстен път на гр. Септември, който да поеме трафика по булевардите „Съединение” и „България”. Да бъде извършено замерване на шума и замърсеността на въздуха в града от контролните органи РИОСВ и РЗИ Пазарджик.  Трендафил Величков увери септемврийци, че вече са водени разговори с МРРБ за финансиране изграждането на околовръстния път.