boika_111

Реформаторски блок подкрепя законопроекта за образованието на първо четене, но ще внесем предложения за усъвършенстването му преди второ четене, съобщи народната представителка Бойка Маринска. Тя предложи удължаване на срока от 7 дни на 3 седмици преди второто четене на Закона в зала.

Реформаторският блок няма да подкрепи предложения от БСП Закон за народната просвета, защото не съвпада с нашата визия за развитие на системата на предучилищното и училищното образование. По отношение на предложения от ГЕРБ Закон за предучилищно и училищно образование, той има безспорни положителни страни, но и редица въпроси, затова ние ще внесем предложения преди второ четене в пленарната зала. Това каза от трибуната на парламента народният представител от Реформаторския блок (ДБГ) и член на Образователната комисия Бойка Маринска, като предложи и удължаване на срока от седем дни на три седмици преди второто четене на Закона.

Тя подчерта, че внасянето на проекта от народни представители, без да е ясна позицията на Министерството на образованието и без да се изчака приемането на Управленската програма на правителството буди съмнения и добави, че позицията на Образователното министерство така и не е станала ясна. Сигурно за първи път закон, който урежда бъдещето на цяла публична система, няма да съдържа волята на правителството и зад него няма да стои неговата политическа отговорност, подчерта Маринска и добави, че отсъствието на координация и партньорство не бива да става модел в отношенията между Народното събрание и Министерството.

Маринска изрази недоволство си, че към законопроекта няма финансова обосновка и не е отчетен необходимият административен капацитет, не са съгласувани предвидените преходни периоди, по които се очаква министърът на образованието да вземе отношение.

Маринска даде пример за дискусионни места в Законопроекта и с това, че не е ясна уредбата за кариерното развитие на учителите, статута и атестацията на директорите, статута на предложените иновативни училища, че не е предвидена мандатност на директорите, че е допуснато в атестирането на учителите да участват самите учители и представители на синдикалните организации, допуснато е отново те да оценяват и директора, който е техен работодател, спорно е и закриването на ресурсните центрове, като въпроси повдига и статутът на предвидения Национален инспекторат по образование, според нея.

Маринска подчерта и положителните страни на Законопроекта, сред които изброи държавното външно оценяване, финансирането на системата на основата на единните разходни стандарти и делегирани бюджети, въведеното кариерно развитие на учителите, ориентирането на системата към интересите на децата, въвеждането на повече автономност на училищата, на обществени съвети в тях, като заедно с това Маринска поздрави вносителите от ГЕРБ, че са се отказали от първоначалната си идея за рамков закон, който да бъде дописван от подзаконови актове.

Законопроектът обаче изобилства от специализирана терминология или твърде общи формулировки на места, на чието основание после ще е трудно да се издаде подзаконов акт с конкретен предмет, очерта като важен проблем Маринска, като бе категорична, че Реформаторският блок има готовност да окаже съдействие с работещи предложения преди второ четене, така че да се стигне до модерен и работещ закон за образованието.

Законопроектът, внесен от ГЕРБ, бе приет на първо четене в пленарна зала днес със 107 гласа „за“, а внесеният от БСП беше отхвърлен с 67 гласа „против“ и 27 „за“.