От 16 часа, в петък, в централната сграда на РИМ – Пазарджик ще бъде представен документалният сборник „Освобождението на Пазарджик (1877-1878). Документи, спомени и проучвания”, който излезе от печат в навечерието на 14 януари – Деня на освобождението на Пазарджик от османска власт. Сборникът се финансира и издава от Регионален исторически музей – Пазарджик.
Книгата реализира идеята да публикуваме архивни документи от музейните фондове в самостоятелни издания. Тя представя 76 непознати или малко познати документа, подредени хронологично (от 1877 до 2002 г.), които ни правят съпричастни на увлекателен разказ за историята на Пазарджик с акцент върху освобождението на града през 1878 г. Приложени са и 36 бр. илюстрации. Освен документи от фондовете на музея, в изданието са включени и архивни материали по темата, съхранявани в хранилищата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София, Регионална библиотека „Ив. Вазов” – Пловдив и Държавен архив – Пазарджик.
Разнообразните сведения в документите очертават няколко тематични направления: стопанския и обществен живот в Пазарджик по време на Руско-турската война (1877-1878), участието на пазарджичани в Българското опълчение, дейността на временното руско управление по административното устройство на Източна Румелия и уреждане на гражданското управление на Пазарджишки окръг. Автентична картина на пазарджишкото следосвобожденско общество изграждат оригиналните документи от изборите за градски съвет, които се появяват в историческата литература за първи път като пълен текст. Публикуваните спомени и дневници, предадени със запазения автентичен изказ на авторите, обогатяват картината на времето с недоловими в официалните текстове детайли и гледни точки, позволяват ни да надзърнем в една отминала епоха, в която има неподправен ентусиазъм и високи национални идеали.
Най-новото печатно издание на музея ще бъде представено от доц. д-р Ружа Симеонова, рецензент на книгата.
Преводът от руски език осъществи Жанна Безхлебная – Генкова.
Екипът от служители на Регионален исторически музей – Пазарджик, който подготви изданието е в състав: Пенка Николова – автор и съставител, Елисавета Иванова – изработване на показалците (именен и географски) и Красимир Стойчев – дизайн на корицата.