Редовното заседание на ОбС – Пазарджик бе открито от председателя си Хари Хараламбиев и започна с дискусия на Дневния ред. Съветникът от БСП Румен Петков поиска отпадане на точките с отчета на ОбС и омбудсмана, но това не се случи. В момента съветникът Тодор Георгиев от ГЕРБ мотивира проектът за изменение на Наредбата за обществения ред, внесен от него. Промените касаят частта сьс сватбите в ромските квартали на града. Предложението е било одобрено от комисия след шест заседания и десет пълни редакции, заяви Георгиев. Наредбата има пет раздела, те са в унисон с промените в държавното законодателство от 2006 г. насам. Взети са под внимание и стотиците сигнали на гражданите потърпевши от проблема. Има становища и от всички държавни служби.

Становището на кмета Попов гласи, че той има отношение по два основни въпроса – шума и високите нива на глобите, предвидени в наредбата.

По въпроса за шума считаме, трябва да се съгласим с предложението му, че текстът за провеждането на сватби на открито трябва да бъде съкратен, за да не бъде тълкуван погрешно от ромската общност. По отношение на глобите сме съгласни да паднат минималните прагове, а окончателният размер да бъде определян от кмета. В проекта се предвижда за физически лица санкцията за нарушение да боъде от 250 до 2500 лв. При рецидив от 1000 да 25000 лв. За фирми до 5000 лв. При рецидив до 50 000 лв.

Предстои дискусия по наредбата.