Съветникът Димитър Петков поиска гласуването на наредбата да се отложи, защото не всички комисии били запознати със становището на кмета и трябва да се видят предложенията за поправки, направени от съветниците в момента. На противоположно мнение бе съветникът от БСП – Румен Петков. Според него няма пречка текстът да мине за гласуване, тъй като е взето мнението на всички институции, които трябва да следят за нейното изпълнение. В подкрепа на шефът на БЗНС се изказа и Найден Шопов, той веднага бе нахокан от червения съветник Йордан Димитров, че не се е явявал на заседанията на временната комисия. В крайна сметка се стигна до решението Наредбата да бъде гласувана раздел по раздел.