Двама мъже, които се представят за вещи познавачи на Библията обикалят по домовете в Пазарджик. Тази сутрин те са посещавали апартаменти на ул. „Янтра“. След като прозвънили почти всички апартаменти на кооперацията на №14, се отправили към съседния вход. Непознатите разговаряли с всеки, който открехвал вратата.

Пробваха да ми обяснят, че човек е подвластен на Бога и ако искам да изучавам правилата на Библията трябва да посещавам лекциите им или да ми дадат книги и да дискутираме след като ги прочета по тях, разказа 17 годишният Александър.

Казах им, че се смятам за средно интелигентен човек и принципно подлагам на съмнение това, което ми казват. Тогава те настояха да взема поне една от брошурите, които носеха.

Приех я от вежливост, но ги помолих повече да не ни безпокоят.

Мъжете разказали, че обикалят по къщите през почивните дни, защото тогава там има повече млади хора. През останалото време ги посрещали предимно пенсионери или майки с деца.

В брошурата, която оставили на Александър пише, че тя се издава от Свидетели на Йехова, като на нея има и посочен адрес за кореспонденция.

Най-страшното в случая е, че хората често не правят разлика между различните религиозни течения и приемат всичко за чиста монета. Мнозина са склонни, при липса на елементарни познания за православната вяра, да възприемат елементи от учението на сектата.

Няколко щрихи от доктрината на тази деструктивна религиозна общност: според тях Бог е един и се казва Йехова. Христос е бил първото Творение на Бога. Христос е умрял прикован на стълб, а не на кръст. Светът живее във „времето на края“, малцина ще се спасят и ще властват с Иисус. В религиозния култ не бива да се използват изображения. Християнинът трябва да живее изолирано от света. Приемането на кръв е нарушение на Божия закон. Това означава пълна забрана за кръвопреливане. Ако и да твърдят, че са християни, те са светлинни години от исконното християнство. Сектата е против държавата, против държавните символи и празници. Завоалирано e и против нейните институции. Отхвърля военната служба и носенето на оръжие в защита на Родината.
Тя е против всичко, което проповядва православната Църква, против храмовете, кръста, иконите, свещенството, църковните тайнства и обреди, против богослужението като цяло. Сектантите използват изопачен превод на Библията, ревизиран да пасва на тяхната вероизповед. Разпространяват списанията “Стражева кула” и “Пробудете се!”, а също и други цветни илюстровани листовки и брошури.