Десет отлични ученици от община Панагюрище получиха стипендии от фондация „Асарел“ по проекта „Образование за всички”. Това се случи по време на церемония в СПА хотел „Каменград” на 26 февруари, в навечерието на националния празник 3 март.

Правото да получат стипендии от Фондацията заслужиха шестима възпитаници на Професионалната  гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Павел Бодуров, Станимир Димитров, Пенчо Галилеев, Радослав Карбанов, Илиян Янев и Георги Лисков. Бяха отличени и  четиримата ученици от  СОУ „Нешо Бончев”  –  Неделина Даскалова, Цвета Ангелова, Рада Порязова и Даниел Немски. Според критериите, заложени в проекта, всички те са завършили първия учебен срок  с отличен успех и по-малко от пет неизвинени  отсъствия.

„Вие сте доказателство, че от този проект има смисъл и подкрепата ни дава резултати”, заяви в приветствието си към стипендиантите Александър Чобанов – председател на Управителния съвет на „Асарел“ и директор „Човешки ресурси“ на „Асарел-Медет“АД. Той съобщи, че проектът ще се развива и ще бъде надграждан с нови инициативи. „Това е инициатива, с която общината ни се гордее. Аз лично се надявам на следващата церемония да има двойно повече стипендианти”, пожела пред присъстващите г-жа Нора Кунчева, директор на дирекция „Образовани, култура и социални дейности” в Общинска администрация, като благодари на фондация „Асарел” за подкрепата. Тържествения момент споделиха с възпитаниците си представители на училищната ръководства и педагози от двете средни училища.

Проектът „Образование за всички” стартира в навечерието на учебната 2012/2013 г. в партньорството с Община Панагюрище и училищните ръководства. Първата инициатива тогава бе осигуряването на безплатни учебници за 90 деца от социално слаби семейства. Учениците, подпомогнати с учебници през настоящата учебна година, са 146. Всеки един от тях, който има отличен успех и по-малко от 5 неизвинени отсъствия, в края на  учебния срок  получава стипендия.

Чрез „Образование за всички” се оказва подкрепа и на още 9 социално слаби жители на общината, надхвърлили ученическата възраст, които вече втора година се обучават в задочна форма на обучение в Професионалната гимназия в Панагюрище.