Известният пазарджишки съдия и дългогодишен председател на Окръжен съд – Пазарджик – Георги Шопов е предложен за поощрение с отличие „Личен почетен знак – Първа степен – златен“, от комисията по предложенията и атестирането към Висшия съдебен съвет. Решение за това ще бъде взето в първия работен ден след предстоящата поредица от празници. Като втора точка в същото заседание на страницата на ВСС е посочено е предложението за освобождаването му от заеманата длъжност съдия, на основание навършване на посочената от закона възраст.

Припомняме, че той бе член на Висшия съдебен съвет. Георги Шопов е изключителен професионалист и е един от най-уважаваните и обичани съдии в града. Той поема част от най-тежките наказателни дела.