Приемни родители взеха и последното бебе от дома във Ветрен. Това сложи точка на последната специализирана институция за деца в областта, съобщи шефката на „Социално подпомагане” – Цветелина Арапова – Чавдарова. Това е най-щастливият подпис в моя живот.
Мога да определя като победа за процеса на деинституционализация факта,
че екипите на общините Панагюрище, Велинград и Ракитово успяха
да се справят с това предизвикателство, каза директорката.
Предотвратено е институционализирането на 89 деца
на ниво родилен дом, а 62 от тях се отглеждат в биологичната си
семейна среда. За 2014 г. осиновените деца от приемни семейства
са 33. За първи път от създаването на Съвета по осиновяване към
Регионалната дирекция в Пазарджик през 2003 -та година,
осиновените деца и децата останали в семействата си са повече от
изоставените.