Само две от общо тринадесетте болници на територията на областта са въвели регистрационна система хоспитализация и дехоспитализация на пациентите, която ще позволи незабавна проверка на това дали едно лице пребивава в лечебницата и кога е изписано. системата е разработена така, че тази информация да постъпва едновременно в регистрите на лечебното заведение и Регионалната здравна каса. Гратисния период за въвеждане на системата изтича в края на март, а от първи април приложението и е задължително. В нашата област системата вече е въведена от МБАЛ – Пазарджик и МБАЛ – Велинград, като засега те само я тестват, каза шефката на РЗОК – Ани Михайлова.