Във връзка с избирателното „спазване“ на закона във висшите учебни заведения при назначаването на пенсионирани доценти и професори на ръководни академични длъжности народният представител Бойка Маринска внесе в деловодството на парламента питане към министъра на образованието проф. Танев.
Тя се интересува дали се предвижда издаването на писмо от МОН с указания до висшите училища с цел да се уеднакви разнопосочната практика в българските университети, както и какви действия смята да предприеме МОН към лицата, заемащи ръководни длъжности в българските висши училища в противоречие на изискванията на закона.
Маринска сигнализира, че в момента спазването на закона за заемане на ръководни длъжности от професори и доценти в пенсионна възраст става избирателно за всеки университет. Тя подчерта, че според действащия закон членовете на общото събрание на висшите училища и заемащите академични длъжности трябва да имат основен трудов договор със съответния университет, какъвто не е този на доцентите и професорите навършили пенсионна възраст от 65 години.
Според народния представител има университети, които освобождават ректори именно поради навършена пенсионна възраст, изпълнявайки закона, давайки за пример Техническия университет в София. В същото време има много преподаватели на 65 години в други висши училища, които заемат ръководни академични длъжности и са част от общите събрания на висшите учебни заведения.
Маринска подчерта, че е в компетенцията на министъра на образованието и науката да издаде указания, уточняващи приложението на разпоредбите на Закона за висшето образование, като това ще уеднакви практиките във висшите учебни заведения. Според народния представител, ако това не се случи, се създава риск за противоречиво приложение на закона и евентуални съдебни дела за атакуване решения на Общи събрания на висшите училища.