26 сдружения на собственици са регистрирани до момента в община Пазарджик, като те обхващат 75 жилищни блока, с общо 1 724 апартамента. До момента са подадени и обработени 4 броя заявления за интерес и финансова помощ. За своята инициативност и предриемчивост първите четири сдружения получиха грамоти от община Пазарджик, които им връчи лично кметът Тодор Попов. той обяви и това, че всеки от четирите проекта ще бъде реализиран от различна строителна фирма, а най-рано в края на юли ще стартират първите реални дейности по санирането.
Във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, в общината се проведоха поредици от срещи на кмета с граждани и представители на сдруженията на етажната собственост. Бяха дадени ясни и конкретни указания на участниците в процеса за стъпките, по които ще се изпълнява програмата и реализира процесът по обновяване на многофамилни жилищни сгради, както и се представиха конкретните документи за кандидатстването.