Комисията по правни въпроси в Парламента прие на първо четене предложението на Бойка Маринска и депутати от Реформаторския блок за изменения в Закона за администрацията.
Членовете на комисията бяха единодушни, че заемащите висши публични позиции трябва да имат висше образование и степен „магистър“. Новото изискване ще засегне категорията висши служители, които се назначават от Министерския съвет или друг държавен орган, като областни управители, заместник-министри, шефове на агенции и комисии в държавната администрация. Висшите служители, заемащи избираеми длъжности, няма да бъдат засегнати от промените.
Логично е при заемането на висок държавен пост да отговаряш на изискването на висока квалификация. Въвеждането на това правило ще изиграе ролята на филтър, който да отсее предварително кандидатурите и ще ограничи възможността за предложения, зад които се крие лобизъм, заяви Бойка Маринска, член на Комисията по образование и Председател на комисията по взаимодействие с НПО при докладването на предложението й пред комисията. Тя добави, че не е логично да се иска висше образовние за директор на дирекция, а това да не важи за заместник-министър или областен управител например.
Занапред кандидатите за областни управители, заместник-министри председатели на агенции и комисии трябва да имат степен „магистър“, освен висшето си образование, за да заемат постове.