По инициатива на ръководството на „Асарел-Медет” делегация от Панагюрище бе на работно посещение в Австрия. Целта на визитата бе да се проучат добрите практики, приложени  в австрийската образователна система. По този повод Галина Матанова – зам.-кмет на община Панагюрище, Лушка Апостолова – директор на Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище, Александър Чобанов – директор „Човешки ресурси” и Христина Станчева – ръководител отдел „Персонал” в „Асарел-Медет” се запознаха на място с различни форми и модели на организация на образованието. Те посетиха и разгледаха учебния център на желязната мина „Ерцберг” край градчето Айзенерц, в който се провежда практическото обучение на ученици с най-различни образователни профили, които заедно с основното си образование получават и професия. Интересен е фактът, че в този учебен център са се обучавали и се обучават десетки олимпийски, световни и европейски шампиони по ски, които паралелно със състезанията и тренировките придобиват и алтернативни професии – стругари, механици, дърводелци и др. Учебният център е с 50-годишна история и годишен капацитет от около 150 ученици. Всеки курс завършва с практически изпит, а подготовката преминава в технически центрове, работилници и лаборатории, оборудвани на световно ниво, споделят участниците в работната група.

По време на посещението си  делегацията посети и Техническия колеж в град Леобен, който също разполага с модерен учебно-практически център, изграден най-вече за  професионално усъвършенстване и подготовка в секторите минна промишленост и металургия. Този колеж е създаден по модела на публично-частното партньорство с участието на бизнеса, местната власт и държавните институции. В модела решаваща е ролята на бизнеса, който под формата на стипендии покрива разходите за обучение на своите кадри и на практика надгражда компетентността им, получена в средните училища. С ръководството на колежа е обсъждана и възможността подобна  образователна структура да бъде изградена и в Панагюрище. Преди заминаването си групата е била приета и от ръководството на Университета в Леобен, с което  „Асарел-Медет” поддържа дългогодишно и ползотворно партньорство, а според специалистите това е едно от най-добрите места в Европа за подготовка на висши инженерни и научни кадри в областта на минната индустрия, металургията и машиностроенето. Сред разискваните теми е била и възможността в града ни да се разкрие филиал на висше учебно заведение. Събраният при посещението в Австрия опит може да бъде използван при реализацията на стартиралия в Панагюрище пилотен проект за въвеждане на дуално обучение, обобщават  участниците в работната група.