Концерт-протест е насрочен за днес от 13.15 часа в зала „Движение” в СОУ „Георги Брегов”. Преподавателите по музика от пазарджишкото училище призовават и други свои колеги от Пазарджик и региона да подкрепят инициативата. Подобни протестни прояви ще има в цялата страна.

Смятаме идеята профилираното обучение да се ограничи само в XI и XII клас за неправилна, тъй като присъствието му досега от VIII клас е доказало своята необходимост и реални постижения.  При липсата на задължително обучение по музика и изобразително изкуство в VIII, IX и Х клас профилираното обучение по тези два предмета в XI и XII клас ще остане само формална възможност, тъй като ще се получи 3-годишна пауза в обучението на учениците. По същата причина и възможността да се избира музика или изобразително изкуство като втори задължителен зрелостен изпит реално няма да може да бъде използвана.
Като дискриминационен приемаме и текста в чл. 133, ал. 1, съгласно който двата предмета не са включени и сред предметите, по които може да се държат два допълнителни зрелостни изпита по желание на учениците. Това ги поставя в неравностойно положение сред предметите от общообразователната подготовка и влиза в противоречие с принципите за ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика и за равен достъп, посочени в чл. 3 на проектозакона.
Педагозите подчертават, че обучението по музика и изобразително изкуство има основно значение за изграждане на културната осъзнатост и умението за изразяване чрез творчество – една от ключовите компетентности, част от Европейската референтна рамка за ключовите компетентности, приета през 2006 г. и посочена в чл. 75, ал. 1 от проектозакона. – се казва в протестната декларация.