Без да изпадам в подробности, най-напред чрез вас искам да успокоя гражданите на Пазарджик, че техните искания, тревоги и опасения са взети присърце както от мен, така и от колегите ми, каза председателят на ОбС – адвокат Хари Хараламбиев, съобщи вестник „Пазарджишка Марица“. Във вторник, на последния Председателски съвет, постигнахме принципна договорка различните предложения най-вече касаещи тишината, спокойствието и ведрата обстановка на хората, да бъдат съгласувани и на 26 март по време на сесията да приемем едно взаимно приемливо решение на този голям проблем за гражданите.

Още на предишната сесия председателят на ОбС – Пазарджик обеща, че наредбата ще бъде гледана и приета на предстоящата идния четвъртък сесия.