Наредбата за обществения ред ще бъде приета на сесията насрочена за 26 март, съобщиха общинските съветници Димитър Петков и Тодор Тодоров от групата на „Коалиция за Пазарджик“. Тя е включена в дневния ред на заседанието и от днес ще бъде стартирано обсъждането на двата варианта предложени в деловодството на Общинския съвет. Това, което трябва да се случи е да има резултат от приемането на текстовете, каза Димитър Петков. До сега имаше забрани, но важен е резултатът от тях. Това, което ние сме заложили в нашия текст е следното – отпадането на конкретни часове за провеждането на тържествата на открито, те да се провеждат на общински или частен терен само с изричното писмено разрешение на кмета. Нужен е контрол и той е в правата на три институции – общината, МВР и РЗИ, зави Тодор Тодоров. Ние имаме твърдата воля да изискваме спазването на правилата и сме сигурни, че в новия си вид Наредбата ще бъде далеч по-продуктивна отколкото е в момента. това се дължи и на фактът, че в новите текстове са изрично посочени отговорностите, които поемат отделните институции.

Ние не бяхме съгластни с варианта на ГЕРБ, защото той не беше достатъчно прецизиран. В него глобите не са фиксирани според степента на деянията. Ние предлагаме да се диференцират глобите според степента на нарушенията, каза още Петков. За първи път предлагаме да се включи в наредбата и текст за санкции на хора, които извършват вандалски прояви в обществените паркове и гробищата. Като предлаганата от нас глоба е в размер на 5000 лв.

Постоянно работим върху текстовете на Наредбата, каза Тодор Тодоров, в контакт сме и с хората от Инициативния комитет за провеждането на протестите. Всичко, което зависи от нас и като решение и като реализация ще бъде изпълнено, защото ние имаме волята за това.

Общинските съветници подчертаха и фактът, че проблемът е с поне десет годишна давност и в момента започва да се политизира, заради наближаващите избори. На заседанието идният четвъртък могат да присъстват и гражданите от кв. „Ябълките“, за да представят своята страна на нещата.