Обществена поръчка обяви Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнител за зимно и текущо поддържане на 208,18 км от АМ „Тракия“ – от София до Стара Загора, на 2,25 км пътна връзка с АМ „Марица“, както и принадлежащите пътни връзки и поддържане на осветлението на тунел „Траянови врата“. Индикативната стойност на обществената поръчка е 20 млн. лв.,без ДДС. Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 48 месеца. Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта“.
Кандидатите по обществената поръчка могат да подават офертите си до 17 ч., на 4 май.