Движението на българските майки – звено Пазарджик раздаде стипендиите за второто тримесечие на учебната 2014/2015 година на децата от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Брацигово. Децата, както винаги ни очакваха с нетърпение. Пристигнахме при децата към 12ч. и към 17ч. още ни бе трудно да се разделим. Радостта от срещите ни е винаги взаимна.

Тази година при първоначалното интервю проекта ни „СТЪПКА НАПРЕД“ стартира с 12 одобрени стипендианти – Рени, Биляна, Рашко, Фиданка, Митко, Десислав, Милена, Петя, София, Диян, Гергана и нашият абитуриент Николай. Присъдените им стипендии бяха в общ размер 900лв.

При посещението ни, за изплащането на стипендиите за второто тримесечие, ДБМ-Пазарджик проведе своето междинно интервю (между двата учебни срока), както и събеседване с децата и персонала от КСУДС Брацигово, за да проследим как децата се справят в училище, с какъв успех за завършили първият учебен срок, имали ли са провинения в училище, в дома, извън институцията.

С радост установихме, че стипендианти, при които направихме компромис при първичното интервю оправдаха доверието и надеждите ни и показаха повишаване на успеха си. За съжаление имаше и такива стипендианти, на които стипендията беше намалена, а на някои и дори отнета заради понижаване на успеха в училище и несериозно отношение към учебният процес. От планираните 900лв. за изплащане на стипендии за второто тримесечие, бяха изплатени 620лв. В проекта ни „СТЪПКА НАПРЕД“ за учебната 2014г./2015г. продължават следните стипендианти: Ренета, Милена, Петя, Десислав, Николай, Фидана, Биляна, Гергана и Диян.
Брацигово посетиха доброволците: Иглика Иванова, Петя Тодорова, Силвия Дженезова и Гергана Николова.

Автор на текста – Гергана Николова