Община Пазарджик ще се включи в станалата традиция инициатива на фондация „Джуниър Авчийвмънт България” „Мениджър за един ден” като компания – домакин. Партньори на общината ще са ученици от Профилирана гимназия по икономика и мениджмънт и от СОУ „Георги Бенковски”. Учениците ще имат възможност да преживеят един реален работен ден в общинска администрация. В рамките на инициативата ученичката Николета Георгиева от ПГИМ ще изпълнява длъжността кмет на Пазарджик. Функциите на секретар на общината ще се поемат от Ани Петрова от СОУ „Г. Бенковски” и Спас Гочев от ПГИМ. Татяна Атанасова от СОУ „Г. Бенковски” ще влезе в ролята на директор на дирекция „Образование и култура”. Александра Телбизова от ПГИМ – главен експерт в отдел ,,Информационно обслужване”. Таня Георгиева от СОУ „Г. Бенковски” ще заемат поста – директор дирекция ,,Стратегическо планиране, проекти и електронни услуги”.

* Снимка pa1.bg – През 2012 г. ученикът Антонио Трендафилов от Ха клас зае длъжността кмет на община Пазарджик.