В рамките на инициативата „Мениджър за един ден” ръководството на областта днес беше поверено на ученици от Пазарджик, Панагюрище и Пещера. Нанси Цветанова е ученичка в 11-ти клас на ПГИМ в Пазарджик, сядайки на мястото на областния управител Трендафил Величков, Нанси постави резолюция на писмо от кмета на община Пещера до областния управител, за активирало се свлачище в района на пещера „Снежанка”, поради което пътят до нея е затворен. Преодоляването на щетите от обилните снеговалежи и предприемането на спешни мерки за недопускане на бедствени ситуации след снеготопенето е най-важната ни задача в момента, каза Трендафил Величков пред младите мениджъри. Благодаря, че предпочетохте областната администрация като институция в рамките на инициативата, каза областния управител и пожела на учениците да следват и постигат целите си.
Стефани Пенкова от ПГИМ в Пазарджик, зае позицията на зам. областния управител Стефан Мирев и с негова помощ председателства успешно заседанието на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията. Кирила Кирова пое поста на зам. областния управител Гинче Караминова, а останалите три ръководни позиции на главен секретар и директори на дирекции бяха заети от Лазар Грънчаров от СОУ „Св.Климент Охридски” гр. Пещера, Йоана Ботева от СОУ „Нешо Бончев” гр. Панагюрище и Мария Реджова от СОУ „Г. Бенковски” гр. Пазарджик. Учениците са мотивирани да знаят повече за управлението на региона ни, за процеса на вземане на решения, работа в екип и комуникация с аудитория. Искат да продължат образованието си в сферата на правото, икономиката, психологията.
Придружавани от зам. областния управител Гинче Караминова, учениците посетиха фронт офиса на Дирекция „Бюро по труда” Пазарджик., където им бяха представени актуалните програми за младежка заетост, професионално обучение и квалификация.
Всички участници в инициативата”Мениджър за един ден” получиха сертификати и договори за успешно участие.