От утре община Пазарджик стартира кампания под надслов „По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”.  Тя ще продължи в събота и неделя, в периода от 9.00 до 16.30 часа, когато гражданите ще имат възможността да предадат отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /включително едро габаритно/, хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори, строителни отпадъци. Срещу предаден отпадък, всеки гражданин ще може да получи цветя, декоративни храсти или дървета.
Ще бъдат обособени шест точки на територията на града, където ще се приемат ненужните вещи:
27 март: – пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”;
– Пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” –до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”
28 март: – пресечката на ул.”Пловдивска” с ул.”Стефан Караджа” – зад аптеката;
– Ул.”Патриарх Евтимий” до ЦДГ „Дъга”;
29 март: – ул.”Панайот Волов” до СОУ ”Любен Каравелов”;
– Пресечката на ул. ”Александър Стамболийски” и ул. ”Славянска”.
На упоменатите места ще бъдат разположени:
– цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло;
– контейнер тип „Лодка” за строителни отпадъци;
– контейнер тип „Бобър” за битов отпадък;
– автомобили за едрогабаритни отпадъци
Община Пазарджик ще осигури 5 000 броя цветни корени, които гражданите ще получат срещу предадените ненужни вещи.
Партньори на кампанията са:
1. „Брокс” ООД гр. Пазарджик, която ще осигури контейнери за битов отпадък и извозването му;
2. „Екобулпак” АД гр. София, която ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им, както и 100 бр. иглолистни млади фиданки;
3. „Екопак България” АД гр. София, която ще осигури контейнери за хартия, пластмаса, стъкло и извозването им;
4. „Алекса – 69” ЕООД гр. Пазарджик, която ще осигури контейнери за строителен отпадък и извозването му;
5. „Стийл Интертрейд” ООД гр. София, която ще осигури, автомобили за предаденото излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и извозването му;
6. ДГС-Пазарджик, ще осигури 200 иглолистни млади фиданки.