„Асарел-Медет” представи в селата Попинци и Поибрене, както и в основните училища в Панагюрище възможностите да продължат образованието си в общината. Пред децата и техните родители бе разяснен пилотният проект за въвеждането на дуалната система на обучение.
По време на срещите бе предложено паралелно обучение на две места – в Професионалната гимназия по Индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище и в „Асарел-Медет” АД. Едновременно с теорията учениците ще придобиват безценни практически умения в реална производствена среда, като дори ще получават възнаграждение, посочиха представителите на дружеството.
В предстоящата учебна година партньорството между “Асарел-Медет” АД и Професионалната гимназия в Панагюрище е в четири утвърдени специалности. Учениците, завършили седми клас, ще могат да кандидатстват за специалността „Минна електромеханика”. Пред осмокласниците има три варианта – „Добивни и строителни минни технологии”, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии” и „Автотранспортна техника”.
Учениците и родителите научиха, че избирането на някоя от утвърдените специалности дава шанс за получаване на стипендии при показани отлични резултати. Освен това завършването на една от тези специалности е много добре основа за продължаване на образованието във висше учебно заведение, както и възможност за студентска стипендия от „Асарел-Медет” АД при избор на специалност, необходима за предприятието.
Работата по въвеждането на обучение по Дуалната система в Панагюрище стартира в средата на миналата година, по инициатива на ръководството на „Асарел-Медет” като около нея се обединиха представители на бизнеса, на местната власт, училищата от общината и неправителствени организации. Техните усилия бяха подкрепени от държавните образователни институции и областната управа, за да бъдат утвърдени новите специалности, които дават шанс на младите хора да намерят възможности за развитие в община Панагюрище и мотивация да останат и се реализират в родния си край.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA