Със заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков се свиква първото заседание на новоизбрания общински съвет на община Сърница, то ще се проведе в понеделник – 30 март, в залата на Младежкия дом в града, от 11.30 ч. Предстои полагане на клетва на новоизбраните общински съветници и кмета на общината, както и избор на председател на общински съвет.
Заповедта на областния управител е във връзка с проведените нови избори за кмет и общински съветници на община Сърница, област Пазарджик и на основание, чл. 23, ал.1, чл. 38, ал.4 и чл.32 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32, ал.1 от закона за администрацията.

Ето и състава на Общинския съвет:

ПП ДПС
Емин Алиосман Карамолла
Салих Салихов Османджиков
Айсел Салих Фере
Емин Реджеп Кьсей
Фатме Салих Молаахмед

 ПП ГЕРБ

Мустафа Халилов Аликанов
Муса Ибрахим Али
Любомир Сашов Малинов
Мустафа Юсуф Мустафа

МК „Реформаторски блок“

Фатме Ахмедова Ардалиева
Исмет Халил Исмаил