За трета поредна година община Пазарджик стартира кампания „По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”.  Тя ще продължи в събота и неделя, в периода от 9.00 до 16.30 часа, когато гражданите ще имат възможността да предадат отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, включително едро габаритно, хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори, строителни отпадъци. Срещу предаден отпадък, всеки гражданин ще може да получи цветя, декоративни храсти или дървета.
Ще бъдат обособени шест точки на територията на града, където ще се приемат ненужните вещи. За днешния ден те са: пресечката на ул.”Цанко Церковски” и ул.”Петър Бонев”;
– Пресечката на ул.”Стоян Василев” и ул.”Кочо Честименски” –до входа на ЕГ ”Бертолд Брехт”. Контейнерите вече са доставени на тези улици, а цветята и туите чакат бъдещите си стопани.