В Световния ден за информиране на обществото за заболяването аутизъм сред децата, ЖГЕРБ Пазарджик проведе поредица от срещи и раздаде над 100 плаката. Рекламни материали получиха приемните отделения на държавните и частните здравни заведения, кабинетите на личните лекари в дванайсетте общини от региона. Срещи по темата бяха проведени със социални работници и кандидати за приемни родители. „Нашата дългосрочна цел е да информираме обществото за аутизма за да не бъдат изолирани децата, които страдат от това това коварно заболяване на цивилизацията. Надявам се, че днес сме се доближили поне малко до нея. В България не съществува официална статистика за децата с аутизъм, но по неофициални данни те са около 16-17 хил.Тревожното е, че в последните десетилетия броят на децата с аутистични разстройства значително се повишава.“, коментира координатора на ЖГЕРБ Пазарджик Лидия Панайотова.