Община Пазарджик, в качеството си на възложител, е открила процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Обособените позиции по поръчката са 11. Прогнозната им стойност е близо 573 000 лв. За всяка от сградите сумата варира от  27504 лв. до 82744 лв. Адресите, където ще се извърши обследването са пръснати из целия град. Става дума за многофамилни жилищни сгради на ул.”Антим I” № 10, ул. ”Дунав” № 2, ул. ”Криволак” № 5, № 7, № 9 и № 11, ул. ”Осми март” № 10 А и Б, бул. ”Христо Ботев” № 47 А и Б, бул.”Георги Бенковски” № 14 и № 16, ул. “Макгахан” № 12, ул. ”Константин Величков” № 3 и № 5, ул. ”Мътница” № 2, № 4, № 6, № 8 и № 10, ул. ”Димчо Дебелянов” № 7, № 9, № 11, № 13 и № 15 , ул. ”Райко Даскалов” № 22, № 24, № 26 и № 28 и ул. ”Осми март” № 12 А, Б и В. Продължителността на поръчката е 30 дни, а тя е публикувана на 31март.