Под председателството на зам. областния управител Гинче Караминова, се проведе първото заседание на Областния обществен съвет по култура. Искам да ви благодаря, че уважихте с присъствието си нашата покана да възстановим заедно дейността на съвета по култура в област Пазарджик. Форматът и въпросите, които ще предложим за обсъждане са познати на повечето от вас, като представители на културни институции и като членове на този съвет, който е заседавал последно през 2008г., каза Караминова.

Тя представи идеята на ръководството на областта, да се засили обществената функция на този форум и със съдействието на всички членове да се подпомагат и стимулират процесите по опазване и популяризиране на културните ценности в нашата област и реализирането на творчески програми и проекти със специален фокус върху учениците и младежите.
В съвета членуват ръководители на културни институции в областта, представители на общините, местните дружества на художниците и писателите, РИО Пазарджик. Информация за дейността на читалищата през 2014г. представи Радка Кочева, експерт в Регионалния експертно-консултантски център „Читалища”, Пазарджик. На територията на областта функционират общо 103 читалища, в които се развиват общо 364 читалищни форми, в т.ч. клубове, различни кръжоци по изкуства, певчески, танцови и инструментални групи, състави, фолклорни ансамбли; школи, театрални колективи, хорове, мажоретни състави и др.
Развитието на културния туризъм в областта бе вторият акцент в заседанието на Областния съвет по култура. Главният секретар на областна администрация, Светлан Карталов, представи основните акценти и приоритети за развитието на устойчив културен туризъм в региона, като част от националната стратегия за развитие на туризма в България. Зам. председателят на туристическо дружество „Незабравка”, Септември, Евгени Попов, запозна членовете на съвета с идеята за организирането и провеждането през м. юли 2015г. на туристически поход под мотото „Из пътеписите на Иван Вазов”, по повод 165 години от рождението му. Програмата на двудневния поход предвижда посещение на културни, исторически и природни забележителности на територията на общините Септември, Ракитово и Велинград.