Беше топла априлска сутрин и след като се събуди Малка Мис погледна през остъклената врата. Тревата беше примамливо зелена, а край зюмюлите в двора летяха някакви неща. Малка Мис за първи път виждаше пчели. Тя отиде при сестрите си, които още лениво се разтягаха по леглата си и ги сбута с муцунка:

– Хайде, ставайте – измяука тя. Навън има нещо.

– Какво?- попита Красива. Става ли за ядене?

– Не знам – отвърна Малка Мис. То лети край цветята.

– Странно, какво ли е това? – отвори едното си око Ловка.

Двете по-големи котки се съгласиха да проверят. Те също погледнаха през стъклото и веднага отидоха пред вратата на стопаните си. Котешкият хор бързо ги събуди и те веднага ги пуснаха навън.

5-1

Малка Мис отиде до цветето и внимателно започна да наблюдава жужащите насекоми. Цветята ухаеха. Тогава малката котка забеляза, че летящите неща са навсякъде. Върху нарцисите. Върху глухарчетата, че дори и около цветовете на цъфналото дръвче. Така тя реши да се покатери на него.

5-2

Изглеждаше лесно, а сестрите и не я спираха, значи не беше опасно.

5-3 5-4

Речено – сторено. Малка Мис започна да се оглежда. Онези малки летящи неща продължаваха да жужат. Тогава тя погледна надолу. О, колко е високо тук – измяука Малка Мис. Как ли ще сляза?

5-5

– Сестрички, сестрички – къде сте?

Ловка и Красива се разхождаха по поляната и се правеха, че не я забелязват.

5-6

– Помогнете ми, продължаваше да мяучи Малка Мис.

5-7

– Трябва да слезеш сама, Малка Мис. Иначе никога няма да спреш да се страхуваш от високото – смили се Ловка.

– Ами като гледам надолу и ме е страх – отговори Малка Мис. Тя знаеше, че ако продължи да мяучи все някой от стопаните ще я свали от дървото. Те я обичаха и тя вярваше, че не е нужно да полага усилия.

– Хайде, пробвай- подкани я и Красива. Лесно е. Не се бой, всеки се страхува първия път.

Малка Мис продължаваше да гледа недоверчиво.

5-8

– Хайде, побързай, подкани я Красива.

5-9

– Ами ще опитам, събра смелост Малка Мис. Огледа се за последен път и не забеляза, че зад пердето я наблюдаваха нейните стопани. „Неволята учи“, подсмихнаха се те, готови да се притекат на помощ на палавото коте. То се спусна внимателно надолу и застана в основата на клоните. От тук земята изглеждаше близка.

5-10– Хайде подканиха я сестрите и. Просто скочи долу. Малка Мис не се замисли и скочи. Беше щастлива, че сама се е справила с проблема. Даже забрави за пчеличките.

– Видя ли? Не беше трудно, каза Ловка. А сега можеш да опиташ и да се покатериш отново…

5-11